Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Съвети, чиито функции са променени през 2023


Съвети, чиито функции са променени общо: 2
Съвет за развитие
Съвет за интелигентен растеж

предишна година