Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Съвети, чиито функции са променени през 2021


Съвети, чиито функции са променени общо: 3
Съвет за развитие
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

предишна година следваща година