Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Съвети, чиито функции са променени през 2022


Съвети, чиито функции са променени общо: 3
Съвет по сигурността
Национален икономически съвет
Съвет за българския жестов език

предишна година следваща година