Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Председател/и

Асен Василев, заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите

Заместник-председател/и

Членове

Калина Константинова, заместник министър-председател по ефективното управление
Корнелия Нинова, заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията
Гроздан Караджов, заместник министър-председател на регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите
Николай Денков, министър на образованието и науката
Асена Сербезова, министър на здравеопазването
Николай Събев, министър на транспорта и съобщенията
Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа
Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика
Александър Николов, министър на енергетиката
Иван Иванов, министър на земеделието
Надежда Йорданова, министър на правосъдието
Христо Проданов, министър на туризма
Атанас Атанасов, министър на културата
Радостин Василев, министър на спорта
Божидар Божанов, министър на електронното управление
Бойко Рашков, министър на вътрешните работи

Работна програма

Секретариат

Връзки и контакти

Правилник за вътрешна организация на дейността на съвета

Заседание ноември 2016 г.

Заседание СКУСЕС март 2019

Неприсъствени процедури на вземане на решения СКУСЕС 2020

Писмена процедура СКУСЕС януари 2020

Писмена процедура СКУСЕС януари 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2020

Писмена процедура СКУСЕС март 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС март 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020 2 ,d

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020 3

Писмена процедура СКУСЕС ю.и 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС август 2020

Писмена процедура СКУСЕС август 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2020

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 (3)

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 8 ма

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 9 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020

Писвена процедура СКУСЕС декември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 6 та

Заседание на СКУСЕС 30 ноември 2020

Неприсъствени процедури СКУСЕС 2021

Писмена процедура СКУСЕС юли 2021

Писмена процедура СКУСЕС юли 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2021

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2021

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2021 3 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2021 4 та

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 3 та оттеглена

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 4 та

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 5 та

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 6 та

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2021 без решение

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2021 3 та

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2021 4 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2021

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 3 та ГО

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 4 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 5 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 6 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 8 ма

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 9 та

Неприсъствени процедури СКУСЕС 2022

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 JASPERS ГО

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 2 ра ГО 2021 СКУСЕС

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 3 та б р

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 6 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС май 2022

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 6 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 6 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 8 ма

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 9 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 10 та без решение

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 11 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 12 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 13 без решение