Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Съвети, чиито функции са променени през 2017


Съвети, чиито функции са променени общо: 1
Съвет за електронно управление

предишна година